Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Dnia 13 stycznia 2016 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z Politechniką Łódzką, jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. W ramach porozumienia umożliwiamy studentom uczestniczenie w praktykach studenckich, stażach oraz projektach kompetencyjnych. Studenci mogą również napisać pracę dyplomową w oparciu o projekt IT zaprojektowany we współpracy z Liki. Współdziałamy również przy organizacji konferencji naukowych, tworzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz realizacji wykładów eksperckich.

www.p.lodz.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności

Od kwietnia 2016 roku Liki współpracuje z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi, jedną z największych uczelni informatycznych działających w regionie łódzkim i kujawsko-pomorskim. Celem wspólnych działań jest stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju dla studentów uczelni. Liki umożliwia m.in. udział w praktykach studenckich, stażach, a także organizuje projekty kompetencyjne, w ramach których studenci poznają cały proces wdrażania oprogramowania na rynek. Nasi specjaliści zaangażowani są również w działania edukacyjne: tworzymy cykle szkoleń z zakresu IT, prowadzimy wykłady dla studentów (również zagranicznych), a także współpracujemy przy organizacji konferencji i wydarzeń branżowych.

www.wsinf.edu.pl

Galante gry dla dzieci, kącik dla dzieci

Galante Games

Galante Games specjalizuje się w tworzeniu gier dla dzieci na urządzenia mobilne. Dzięki nawiązaniu współpracy wspólnie tworzymy produkty i oprogramowanie, które zapewnia najwyższy poziom rozrywki i edukacji dla najmłodszych.

www.galantegames.com

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa jest największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie łódzkim. Stanowi platformę umożliwiającą nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w regionie łódzkim. Prowadzi działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez ułatwienie współpracy między przedsiębiorcą a władzami samorządowymi i administracją państwową.

www.izba.lodz.pl

mediaM

Liki współpracuje z firmą MediaM, która zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług komputerowych. Zapewnia ona m. in. budowę i administrację sieciami komputerowymi, kompleksowy serwis komputerowy, instalację i konfiguracja oprogramowania sieciowego oraz pełną obsługę informatyczną.

Młodzi w Łodzi

Program Młodzi w Łodzi zachęca młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią, kroczenia ścieżką pełnej sukcesów kariery zawodowej tym samym wspierając lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów wysoko wykwalifikowaną kadrą. Posiada inicjatywy m.in. takie jak: portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia czy konkurs dla młodych przedsiębiorczych.

Akademickie Biuro Karier Zawodowych

Program Młodzi w Łodzi zachęca młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią, kroczenia ścieżką pełnej sukcesów kariery zawodowej tym samym wspierając lokalnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów wysoko wykwalifikowaną kadrą. Posiada inicjatywy m.in. takie jak: portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia czy konkurs dla młodych przedsiębiorczych.

MASTERS

Rozpoczęliśmy współpracę z MASTERS Sp. z o.o. – jednym z największych w Polsce dystrybutorów komponentów elektronicznych. Dzięki wieloletniemu technicznemu doświadczeniu firma MASTERS aktywnie wspiera projekty klientów również w zakresie projektowania i rozwoju urządzeń elektronicznych.

https://masters.com.pl/pl/

Chcesz nawiązać współpracę? Zapraszamy do zakładki dla partnerów.

Loading...