Power Report

Liki tworzy własne innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich jest Power Report – wieloplatformowa, niewymagająca instalacji mobilna aplikacja webowa. Power Report umożliwia zbieranie i analizę różnego typu danych.


Moc aplikacji – w mobilnej przeglądarce!

Power Report to aplikacja dostępna na Google Chrome Android, dzięki której użytkownik ma dostęp do bazy danych w przeglądarce, również off-line i na różnych platformach.

Power Report umożliwia:

 • zbieranie nieograniczonej liczby danych w każdym miejscu na ziemi

 • raport danych do pliku Excel i transformację do tabeli przestawnej, a więc możliwość przygotowania analiz szytych na miarę każdej firmy

 • wprowadzenie danych wg zdefiniowanej hierarchii i zawężania pól wyboru

 • definiowanie ankieterów, firm, marek, produktów, itp.

 • rejestrację dokładnego czasu sporządzenia ankiety

 • dołączenie zdjęć

 • stosowanie zamkniętych pól wyboru, dające pewność prawidłowego wprowadzenia danych.

Power Report pozwala na proste dotykowe zbieranie danych na każdym urządzeniu mobilnym i stacjonarnym (smartfon, tablet, laptop, PC). Nie wymaga dostępu do internetu podczas zbierania danych, ponieważ można wprowadzać je off-line, a potem synchronizować.

Jest to rozwiązanie dla:

 • firm merchandisingowych świadczących usługi innym firmom, jako narzędzie raportowania wykonanego zlecenia wraz z potwierdzeniem przez wykonanie zdjęcia

 • agencji promocyjnych, jako narzędzie raportowania odsprzedaży produktów, dla klienta, czy sieci hipermarketów

 • firm badawczych do przeprowadzania różnego rodzaju sondaży i ankiet

 • firm usługowych, świadczących usługi na zewnątrz w wielu punktach, do potwierdzenia ich wykonania zgodnie z ustaleniami

 • sieci sklepów, które zlecają centralnie zadania do wykonania w sklepach, jako potwierdzenie wykonanych zadań, z datą, zdjęciem, dodatkowymi raportami

 • firm, posiadających terenowych przedstawicieli.

Współpracujący z LikiMS specjaliści z firmy Business Brothers, mogą dokonać analizy danej firmy i przygotować zestaw raportów, wskazując dane, które warto śledzić i monitorować, ze względu na ich wpływ na rozwój biznesu.