Pozyskiwanie środków unijnych

Liki Mobile Solutions, nawiązując współpracę z firmą Unifin, dołącza do swojej oferty doradztwo w zakresie dofinansowania firm w ramach funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków na usługi i produkty IT. Wspieramy tym samym przedsiębiorców na każdym etapie pozyskiwania dofinansowania, od wstępnej analizy i oceny projektu, poprzez całościowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, aż po podpisanie umowy na otrzymanie środków.


Dołącz do grona firm, które skorzystały z bezzwrotnej dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych firmy Unifin, w połączeniu z wiedzą specjalistów sektora IT firmy Liki pozwoli Ci zwiększyć szansę na zdobycie dotacji na Państwa projekt. Umożliwiamy tym samym szybszy rozwój przedsiębiorstwa, wprowadzenie nowych usług, co przekłada się na większą liczbę klientów.

Proces realizacji usługi doradczej dzielimy na cztery etapy:

Spotkanie z Klientem

Podczas spotkania z Klientem zbieramy informacje na temat projektu, identyfikujemy potrzeby oraz dokonujemy analizy możliwości dofinansowania go ze środków Unii Europejskiej. Pomagamy przedstawić Państwa wizję i pomysły w sposób, który odpowiada kategoriom wniosku konkursowego. Wybieramy odpowiednią strategię, układamy biznesplan i planujemy budżet projektu.

Wybór optymalnego programu operacyjnego

Wnikliwie analizujemy projekt i wybieramy najbardziej optymalne źródło finansowania. Dopasowujemy Państwa pomysł do wymogów odpowiedniego konkursu tak, by zwiększyć szanse na maksymalną ilość punktów i pozyskanie środków unijnych.

Złożenie wniosku

Przygotowujemy studium wykonalności, wniosek aplikacyjny oraz niezbędne załączniki. Dokumentację konkursową składamy do odpowiedniej Instytucji Wdrożeniowej, bierzemy również na siebie pilnowanie terminów przesyłania dokumentów na poszczególnych etapach rozpatrywania  wniosków.

Sformalizowanie otrzymania dotacji

Pomagamy w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów w celu podpisania umowy o pozyskanie środków na realizowanie projektu.

 

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, a każdy pomysł stanowi dla nas zupełnie nowe wyzwanie. Największą satysfakcję daje nam przekształcenie Państwa idei w rzeczywistość, jesteśmy dumni mogąc być ogniwem łączącym Państwa marzenie z realnym planem na jego realizację.

W celu poznania szczegółów naszej oferty oraz propozycji cenowych zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego z naszym biurem.